Nezgoda na putu

Šta raditi u slučaju nezgode

Kada na vozilu nastane šteta treba da postupite na sledeći način:

1. da preduzmete mere za otklanjanje i smanjenje štete,

2. da štetu prijavite nadležnom organu MUP i na licu mesta sačekate izlazak nadležnih lica, a ukoliko je materijalna šteta manja od 500 evra i nema poginulih lica, da na licu mesta popunite evropski izveštaj o nezgodi, bez izlaska nadležnih lica MUP,

3. da najkasnije u roku od 3 dana prijavite štetu osiguravajućem društvu čiju polisu ima osiguranik koji je uzrokovao štetu

4. da najkasnije u roku od 3 dana prijavu potvrdite u pisanoj formi, uz popis stvari koje su uništene, oštećene ili nestale u nezgodi. U slučaju krađe vozila, vozilo se smatra otuđenim tek po isteku 30 dana od krađe, uz dokaz da nije pronađeno

5. Vaša dužnost je da do dolaska procenitelja ne menjate stanje uništenih ili oštećenih stvari.


Uz registraciju vozila dobijate i Evropski izveštaj.

Prema novom Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 10.000 do 50.000 dinara.

ČEMU SLUŽI EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI?

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.

Osiguranjem auto nezgode osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

 • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja i
 • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu.

 

POMOĆ NA PUTU

Kroz ovo osiguranje se u mnogim osiguravajućim društvima pokrivaju troškovi: 

 • organizacije pomoći na putu
 • popravke vozila u slučaju manjeg kvara
 • vuče – prevoza teže oštećenog vozila
 • prevoza vozača i putnika do prebivališta odnosno odredišta
 • prenoćišta za vozača i putnike
 • čuvanja vozila
 • najma zamenskog vozila
 • dostave ključeva usled gubitka ili krađe
 • prevoza vozila nakon bolesti ili smrti vozača
 • povratka dece zbog povrede, bolesti, ili smrti vozača