Šta je životno osiguranje?

Savremeni način života svakodnevno pred nas postavlja nove izazove i sve veću neizvesnost. Planiranjem i sigurnim investiranjem možemo obezbediti bezbrižniju budućnost za naše najdraže i nas same.

Budite ponosni na odluke koje donosite.

Narednim tekstom pokušaćemo da razjasnimo najčešće nedoumice koje se javljaju u vezi životnog osiguranja.

Životno osiguranje, u zavisnosti od finansijske situacije i potrebe pojedinca ili porodice, birate na osnovu cilja koji želite da postignete polisom životnog osiguranja.  Da li će to biti samo štednja (investiranje kroz osigurane fondove), štednja sa osiguranjem života (najčešća polisa na našem tržištu) ili samo osiguranje života bez štednje (riziko osiguranje) zavisi isključivo od Vaših potreba.

Štednja bez osiguranja života u osiguranim fondovima je najsigurniji oblik investiranja Vašeg kapitala ukoliko je Vaš cilj što veća dobit po isteku polise. Kako osiguravajuća kuća ne preuzima rizik osiguranja Vašeg života, već samo plasman Vašeg kapitala, odnos onog što je uloženo i onog što Vam se po isteku isplaćuje je finansijski najisplativije.  Taj kapital je zapravo „oročena štednja“ na vremenski period koji sami određujete shodno Vašim ciljevima i potrebama. Ukoliko dođe do gubitka života u toku trajanja osiguranja, osiguravajuća kuća nasledinicma isplaćuje iznos koji ste do tog trenutka investirali, uvećan za ostvarenu dobit do tog momenta.

Mešovito životno osiguranje (osiguranje života+štednja) podrazumeva da investiranjem kroz ovaj vid štednje ujedno od samog starta osiguravamo svoj život na sumu koja je na polisi definisana kao „osigurana suma“, što je najčešće i iznos koji planiramo da uštedimo. Tako, ukoliko dođe do gubitka života osiguranika u bilo kom momentu trajanja osiguranja, naslednicima se isplaćuje iznos koji smo planirali da uštedimo. Najčešće, ukoliko je gubitak života posledica nesrećnog slučaja, naslednicima se isplaćuje dva puta veći iznos od onoga što smo planirali da uštedimo uvećano za ostvarenu dobit do tog momenta. Kada polisa istekne, odnosno dođe do „doživljenja“, osiguravajuća kuća  isplaćuje „osiguranu sumu“ koja je definisana na početku uvećanu za dobit. 

Najbitnija karakteristika osiguranja života bez štednje ili „riziko osiguranje“ je da za relativno nisku premiju obezbeđujemo visoko pokriće. Ovaj vid osiguranja se najčešće koristi prilikom uzimanja stambenih kredita, gde osiguranje može da prati ostatak duga prema banci. Za slučaj gubitka života, osiguravajuća kuća isplaćuje dug banci. Na taj način ste osigurali da i ukoliko dođe do nemilog događaja, porodica neće ostati na ulici i dug ka banci neće ostati na teretu porodice.  Po isteku ove vrste osiguranja nam se ne vraća ništa od uloženog. Platili smo osiguravajućoj kući da preuzme rizik na sebe koji sami ne možemo nositi.

Bitna napomena je da uz sva tri opisana oblika osiguranja, imamo mogućnost ugovaranja i dodatnih vrsta osiguranja kao što su:

  • Osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti (obratiti pažnju koje teže bolesti i pod kojim uslovima)
  • Hirurške intervencije
  • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti (obratiti pažnju na uslove)
  • Dodatno osiguranje za slučaj gubitka života usled nezgode
  • Prelom kosti
  • Invaliditet koji je posledica nesrećnog slučaja
  • Bolnička naknada

Kao najbitnije i statistički najpotrebnije dodatno osiguranje se izdvaja osiguranje za slučaj invaliditeta usled nezgode iz razloga što invaliditet u većem procentu dovodi do situacije da nismo u stanju da zaradimo, a troškovi nam se povećavaju u početku kako bi se prilagodili na potpuno drugačiji način života.

Mnogi od nas imaju kasko osiguranje za svoj auto, osigurali su stan ili kuću, plaćaju putno osiguranje kada idu u isnostranstvo i sve to „za ne daj Bože“. A ipak mnogi od nas ne razmišljaju na isti način kada smo u pitanju mi sami…