Zakoni i pravilnici

Oprema koja je neophodna da se nalazi u putničkom automobilu:

  • Rezervni točak
  • Sigurnosni trougao
  • Oprema za pružanje prve pomoći
  • Rezervne sijalice i rezervni osigurači
  • Svetloodbojni prsluk mora odgovarati standardu SRPS EN 471:2007 („Službeni glasnik RS”, broj 39/07)
  • Uže ili poluga za vuču vozila
  • Prenosni aparat za gašenje početnih požara (samo za teretna vozila kao i vozila kojima se vrši javni prevoz putnika)

U periodu od 1. novembra do 1. aprila vozila moraju biti opremljena zimskom opremom:

  • Zimske gume na pogonskim točkovima
  • Lanci

Zakoni:

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUCNIH VOZILA I TEHNICKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA

ZAKON O PREKRŠAJIMA

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

PRAVILNIK O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI

RAČUNI ZA UPLATU NAKNADA ZA REGISTRACIJU VOZILA

  1. PRAVILNIK O ISPITIVANJU VOZILA
  2. PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA TAHOGRAFA