Osiguranje domaćinstva

U Srbiji se broj osiguranih domaćinstava na osnovu statističkih podataka u odnosu na prethodne godine dosta  povećao , ali građani i dalje nisu svesni važnosti osiguranja.

Po podacim tek svaki deseti građanin je osigurao svoju imovinu ili život.

Ankete sa građanima govore u prilog tome da oni nisu dovoljno informisani o prednostima osiguranje jer se radi o veoma malom trošku u odnosu na vrednost imovine koja bi mogla da bude oštećen usled nesrećnog slučaja kao što je požar , pucanje cevi, opasnost od provale i krađe i dr….

Kako bi u budućnosti svi bili sigurniji i bezbedniji građani mogu da se informišu o svim vrstama osiguranje u poslovnicama osiguravajućih kuća ,na sjatovima istih  a takođe i putem kampanja koje se često organizuju sa razlogom da se proširi svet o važnost osiguranje.