Budite bezbrižni od setve do žetve

Izvor: dunav.com

„Kompanija Dunav osiguranje” predstavilo je svoju novu uslugu na našem tržištu.

Pod sloganom “budite bezbrižni od setve do žetve” ponudili su uslugu osiguranja od nedostatka vlažnosti zemljišta – suše, bazirano na primeni indeksa.

Ovo osiguranje je namenjeno vlasnicima poljoprivrednih dobara, fizičkim i pravnim licima na teritoriji Vojvodine koji uzgajaju kukuruz, soju i šećernu repu. Osiguranje od suše se odnosi na fiksni vremenski period i to od 15. juna do 14. avgusta.

Poljoprivrednici koji žele da zaštite useve tokom ove sezone, mogu zaključiti polisu osiguranja najkasnije do 01. juna.