Doneta odluka o obrazovanju Sekcije tehničkih pregleda

Na sednici održanoj dana 01.10.2019. godine, Odbor Grupacije tehničkih pregleda, doneo je odluku o obrazovanju Sekcije tehničkih pregleda. Opširnije pročitajte putem linka.