ISTORIJA OSIGURANJA U SRBIJI

Prvi zabeleženi slučaj osiguranja u Srbiji datira još iz 1839. godine, i odnosio se na jednu kuću u centru Beograda koja je izgorela.,Mada počeci osiguranje u Srbiji datiraju još iz doba Dušanovog zakonika ali tek u 18. veku osiguranje doživljava duboke promene, i od tada u našim krajevima deluju agenti zapadnih osiguravajućih društava. Potom su otvarane i ispostave osiguravajućih kuća, mahom italijanskih i austrijskih, a 1897. godine osnovana je prva domaća osiguravajuća ustanova – Beogradska zadruga. Početkom 20. veka osnovano je još nekoliko društava koja su radila sve do Drugog svetskog rata.Posle Drugog svetskog rata, i promena izazvanih uvođenjem socijalističkog uređenja, poslovi osiguranja prešli su u domen države, i 1945. godine osnovan je Državni zavod za osiguranje i reosiguranje. Zavod je imao nekoliko osnovnih funkcija: osiguranje državne i javne imovine, sprovođenje svih vrsta obaveznog osiguranja i reosiguranje. Od tada, građani Srbije osiguravaju sve – kuće, stanove, poslovne prostore, automobile – praktično sve vrste imovine, pokretne i nepokretne, kao i svoj posao, pa i sebe i svoje najmilije. Osiguravaju se od bolesti, nezgoda ili onog najgoreg – smrti, a život osiguravaju i radi štednje.