Kako da naplatite štetu od snega, leda ili ledenica?

Izvor: Telegraf

Сродна слика

Iako se mnogi raduju snegu, nekima može da stvori probleme. Grane drveća, na primer, mogu da otežaju i da padnu na automobile parkirane ispod krošnji, pa tako nastaju velike štete. Takođe treba se čuvati i ledenica koje mogu izazvati opasne povrede ili štete.

Većina naših sugrađana kojima je na automobil pao sneg sa krova zgrade, led, ledenice, ili se prelomila i pala neka grana, uspe da nadoknadi pričinjenu štetu. Najlakše će štetu nadoknaditi vlasnici automobila koji imaju “kasko” osiguranje vozila, koje pokriva i ovakvu štetu na vozilu.

Kada uoči štetu, vlasnik prvo treba da pozove nadležne iz MUP-a da naprave zapisnik. Sledeća adresa je komunalno preduzeće koje se bavi održavanjem zelenila u gradu i kada sazna kod koje osiguravajuće kuće su kupili polisu treba da ode tamo sa dokumentacijom.

Ukoliko je automobil oštećen od pada grane ili drveta iz nečijeg dvorišta, placa ili drugog privatnog poseda, postupak je nešto drugačiji. Opet treba pozvati MUP, a nakon što se sastavi zapisnik treba da se traži isplata od vlasnika poseda. Ukoliko se ne postigne dogovor o odšteti oštećenoj strani ostaje da se obrati sudu.

Dodatno osiguranje je takođe opcija. Osiguravajuće kuće nude zaštitu stakala. Za oko tri do četiri hiljade dinara godišnje možete da osigurate stakla i to predstavlja veoma dobar vid dodatnog osiguranja, koji predstavljaju najranjivije delove automobila, posebno u slučaju pada veće grane.

Pešaci

Tokom zimskih meseci, kada su velike padavine i niske temperature, opasnost vreba i pešake, pre svega zbog ledenica. Ukoliko ledenica padne i povredi pešaka osiguranje koje neko plaća preko komunalnih preduzeća nije od pomoći, jer te polise pokrivaju štete samo u stanovima. Kod polisa koje sami građani kupuju štete nastale zbog ledenice još nisu u ponudi.