Održan prvi sastanak sa grupacijom tehničkih pregleda PKSU prostorijama Udruženja osiguravača Srbije, dana 14. februara 2019. godine, održan je prvi sastanak predstavnika Udruženja i predstavnika Radne grupe Odbora grupacije tehničkih pregleda formiranog pri Privrednoj komori Srbije.

Na sastanku je diskutovano o aktuelnoj situaciji na tržištu obaveznog osiguranja autoodgovornosti.