Osiguranje vodnih transportnih rizika u Srbiji


Izvor: Svet osiguranja

U Srbiji postoji osiguranje plovila na unutrašnjim vodama (kasko-osiguranje za vreme plovidbe, mirovanja i usidrenja), osiguranje od odgovrnosti vlasnika, odnosno korisnika rečnih i jezerskih plovila za štetu pričinjenu trećim licima upotrebom plovila koja je nastala uništenjem ili oštećenjem njihovim stvari, a tu je i obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika čamaca. U Srbiji se nude i polise osiguranja robe u rečnom prevozu i osiguranja brodova u izgradnji dok se nalaze u brodogradilištu, uz još neke vidove pokrića.

U odnosu na ukupnu premiju osiguranja, u predhodnih pet godina učešće ovih vrsta osiguranja u Srbiji je iznosilo manje od jedan odsto.

Privrednim razvojem naše zemlje i povratkom na tranzitnu kartu Evrope , usloviće se dalji razvoj svih vrsta transportnih osiguranja kao i porast osiguranih suma i premije osiguranja .