PROMENA PNEUMATIKA

Jesen već uveliko traje  i približavaju se hladniji i vlažniji dani,a to znači da se približava i vreme za promenu pneumatika sa letnjih na zimske. Od 1. novembra do 1. aprila moraju se koristiti zimske gume ako je na kolovozu led, sneg ili poledica i kada je temperatura ispod 7 stepeni Celzijusa ,savetujemo da obavezno stavite zimske gume na vaš automobil.Tokom hladnih dana kada je temperatura niska, a vremenski uslovi varijaraju od snega i leda do mokrih i suvih, zimske gume imaju poboljšane performanse kočenja u ledenim i snežnim uslovima.

Posebna pažnja treba da se posveti ovim pneumaticima jer je u snežnim uslovima veoma bitno da gume imaju dubok gazeći sloj. Zakon propisuje dubinu gazećeg sloja od 4 milimetra kako na unutrašnjem, tako i na spoljašnjem rubu. Jednako važan je i pritisak u gumama koji se mora proveravati barem jedno mesečno i dopunjavati ukoliko za tim ima potrebe, a isto tako treba obavljati i redovan pregled guma kako bi se otkrila potencijalna mehanička oštećenja i neravnomerno habanje pneumatika. Koliki pritisak u gumama treba da bude zavisi od automobila koji vozite, a oznaka za to se obično nalazi na vratima vozača ili sa unutrašnje strane vrata za rezervoar.