Reorganizacija pod čudnovatim okolnostima

Izvor: Svet osiguranja

Intervju Dejan Jevtić, predsednik Izvršnog odbora AMS osiguranja.

1. Osim pandemije šta je po vama obeležilo 2020. godinu u ekonomskom smislu? Šta je u sektoru osiguranja bilo značajno?

Teško je sagledati 2020. godinu u ekonomskom smislu, a istovremeno isključiti uticaj pandemije koronavirusa koja je uzdrmala čitav svet. Ipak, ukoliko pričamo o sektoru osiguranja, osvrnuo bih se na izveštaj NBS u kojem se navodi da uloga ovog sektora u pružanja usluge osiguranja, još više dobija na značaju , uprkos naglom padu ekonomskih aktivnosti i rastu nezaposlenosti u svetu. Ispostavilo se da je trenutna kriza, zapravo prilika za osiguravače. Nove okolnosti uticale su na to da se osiguravajuće kompanije reorganizuju, te prilagođavaju i unapređuju svoje proizvode i usluge, a svoje poslovanje što više digitalizuju. Nužno su se rodile i usvojene su brojne ideje za pojednostavljenje i ubrzanje procesa rada, od kojih će se mnoge primenjivati i ubuduće. Tako je kompanija AMS osiguranje u ovoj godini, između ostalog, počela sa primenom IPS sistema plaćanja i na taj način omogućila svojim osiguranicima da plaćaju premiju osiguranja od sada beskontaktno i u jednom potezu, skenirajući u aplikaciji svoje banke na mobilnom telefonu QR kod sa računa. Uplatnica se popunjava automatski, čime se skraćuje proces plaćanja i isključuje mogućnost grešaka, što je prava pogodnost, naročito kada se premija plaća u ratama. Digitalizovali smo proces prijave štete i osiguranicima omogućili da podnesu odštetni zahtev onlajn na našem sajtu, u samo nekoliko koraka, bez odlaska u ekspozituru ili da učine to putem Viber aplikacije, dostavljajući neophodnu dokumentaciju u elektronskom formatu. Uz to, omogućeno je da, vrlo jednostavno, unošenjem broja predmeta i jedinstvenog PIN koda koji se dobija uz prijavu, provere status štete, koji će usled povezanosti sa sistemom uvek biti ažuriran čime se informisanost osiguranika stavlja u prvi plan, a proces znatno skraćuje. Dakle, u sektoru osiguranja u 2020. godini desile su se značajne promene prouzrokovane pandemijom, koje će u bitnoj meri uticati na dalji smer poslovanja osiguravajućih kompanija u zemlji.

2. U kojoj meri je pandemija uticala na ostvarivanje rezultata?

Prema dosadašnjim podacima, naša kompanija je u ovoj godini zabeležila odlične rezultate, ne samo po pitanju premije i povećanja broja osiguranika, već i u pogledu unapređenja svojih proizvoda i usluga. Na kraju drugog tromesečja, AMS osiguranje zabeležilo je rast ukupne premije od 6.35 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ovakvi pozitivni rezultati predstavljaju jedan od najvažnijih pokazatelja uspešnosti poslovanja, te dokazuju da imamo veliki potencijal za dalji stabilni rast na tržištu osiguranja u zemlji. Uprkos pandemiji naše poslovanje nesmetano funkcioniše, održavajući kvalitet naše usluge kroz brzu i efikasnu isplatu šteta, uz minimalan broj prigovora korisnika. U pogledu postignutih rezultata , slobodno možemo da kažemo da pandemija nije uticala na našu sposobnost da odgovorimo svim obavezama, čak i u kriznim situacijama i zadržimo visoko rangiranu poziciju na tržištu, što će nadam se, biti slučaj i u budućnosti.

3. Kakva je strategija napravljena za 2021. budući da čak i ako bude vakcine ona sasvim sigurno neće doći do svakog građanina ni do kraja iduće godine?

Odmah nakon proglašenja pandemije, AMS osiguranje preuzelo je sve korake kako bi izašlo u susret svojim klijentima i opravdalo svoj moto – Osiguranik je na prvom mestu. Procese rada digitalizovali smo i zaposlenima omogućili rad od kuće, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite građana. Rukovodeći se strategijom zalaganja za stabilnu i stručnu zaštitu od rizika, nastojaćemo da i ubuduće opravdamo poverenje osiguranika. Svesni smo da nam predstoji period još veće odgovornosti, ali je naše dosadašnje delovanje dokaz da smo u potpunosti spremni da i ubuduće nastavimo da opravdavamo poverenje osiguranika. Nastojaćemo da nastavimo sa radom na unapređivanju procesa koji će doprineti sigurnom poslovanju, uz poštovanje bezbedonosnih mera, kao i na zadovoljavanju potreba klijenata i kreiranju novih ili modifikovanju postojećih proizvoda i usluga. Dosadašnja strategija se pokazala kao veoma efikasna u kriznim situacijama, a mi ćemo se truditi da nastavimo da je primenjujemo i usavršavamo u skladu sa okolnostima koje nas očekuju.