Stipendijsko osiguranje života

Izvor: www.dunav.com

Rođenje deteta je jedinstven i neponovljiv trenutak u našim životima. Biti roditelj znači najveću radost i sreću za svakog od nas, ali i stalnu brigu i odgovornost za budućnost naše dece. To su osećanja koja nikada ne prestaju. Želimo da postanu dobri, obrazovani i samostalni ljudi, da se bave poslom koji vole i od koga mogu da žive, ali i da im na putu odrastanja pomognemo najviše što možemo.
Polisom „Naše dete“ možete omogućiti svojoj deci da ostvare snove i stignu do planiranih ciljeva uz vašu pomoć. Važno je da počnete na vreme da stvarate finansijske pretpostavke za njihovu budućnost i da štedite pomalo da biste im omogućili dovoljno!

Ko može zaključiti osiguranje „Naše dete“ ?
Ovo osiguranje mogu zaključiti sva zdrava lica od navršenih 15 do navršenih 70 godina života bez obzira na srodstvo sa detetom- roditelji, bake i deke, tetke,kumovi, prijatelji….

Na koji rok se može zaključiti osiguranje „Naše dete“?
Ovo osiguranje može se zaključiti na period od 5 – 25 godina.

Ko je korisnik polise?
Korisnik polise je dete kome je polisa namenjena.

Koji je period trajanja osiguranja?
Osiguranje može da traje od 5 – 25 godina.

Kolika je visina premije i kako se plaća?
Visinu premije određujete sami, u skladu sa vašim finansijskim mogućnostima i budućim planovima i potrebama.

Premiju možete plaćati :

  • mesečno, tromesečno, polugodišnje ili godišnje
  • u dinarima ili devizama (eur, usd, chf)
  • uplatnicom, trajnim nalogom ili administrativnom zabranom

Da li se uz osiguranje „Naše dete“ može zaključiti i dopunsko osiguranje za slučaj nezgode ?
Da, uz minimalnu doplatu premije možete zaključiti dopunsko osiguranje za slučaj nezgode, čime dodatno poboljšavate kvalitet osnovnog osiguranja.

Zašto je osiguranje „Naše dete“ pravi izbor za vas?
Zato što polisom „Naše dete“ omogućavate da novac koji ste uštedeli, uvećan za ostvarenu dobit, pripadne detetu u trenutku koji vi odredite i onda kada mu je najpotrebniji.
Zato što polisa „Naše dete” može biti idealan poklon ne samo roditelja, već i svih osoba spremnih da daju doprinos u ostvarenju ciljeva vašeg deteta.

ŠTEDITE POMALO DA BISTE IM OMOGUĆILI DOVOLJNO!