Inovacije su neizbežan faktor uspešnog poslovanja

Izvor: Svet osiguranja, Vesna Lapčić

„Dunav Re“ je poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetio upravo strategiji razvoja. Akcenat je stavljen na politiku inovacija i ESG faktore (Environmental, Social & Governance). Uspeli smo da se približimo cedentima na nov način, tako što smo umesto gotovih rešenja i standardnih tipova pokrića ponudili pokrića koja su struktuirana tačno prema potrebama svakog cedenta pojedinačno. Danas „Dunav Re“ preuzima rizike iz više od 150 zemalja sveta.

Zorana Pejčić, predsednica Izvršnog odbora “Dunav Re”

Intervju sa Zoranom Pejčić predsednicom Izvršnog odbora “Dunav Re” pročitajte putem linka.