Kolektivno osiguranje zaposlenih

Izvor: Dunav osiguranje

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu ugovoriti pravna lica za svoje zaposlene kako bi ublažili posledice nesrećnog slučaja. Ovim osiguranjem se obezbeđuje zaštita zaposlenih od posledica povreda dobijenih na radnom mestu, a postoje mogućnosti i osiguranja radnika i van radnog mesta i radnog vremena.

Kolektivno zdravstveno osiguranje se može zaključiti za: zaposlene na određeno ili neodređeno vreme, lica angažovana za privremene i povremene poslove, članove porodica radnika (samo kod pojedinih osiguravajućih kuća).

Osiguranje od nesrećnog slučaja ili kolektivno zdravstveno osiguranje zaposlenih pokriva:

 1. smrt usled nezgode (nesrećnog slučaja),
 2. trajni invaliditet ili gubitak radne sposobnosti,
 3. privremena sprečenost za rad ( za koju se dobija dnevna nadoknada),
 4. troškovi lečenja i/ili bolnički dani koje ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.

Šta se smatra nesrećnim slučajem:

Najvažnije je da osigurano lice nije namerno izazvalo nezgodu, tj. da se nesreća desila slučajno. Nesrećni slučaj može biti, sudar, ujed životinje, ubod, pad, prelom, klizanje, ili slično… Po definiciji osiguravanjućih kuća to je: iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji za posledicu ima njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Korisnik osiguranja u slučaju nezgode ima pravo na:

 1. Ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika – osiguranu sumu za slučaj smrti,
 2. Ako je zbog nezgode došlo do invaliditeta – procenat od osigurane sume u odnosu na procenat invaliditeta,
 3. Naknadu troškova lečenja koji ne padaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode,
 4. Ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad – ugovoreni iznos dnevne naknade.

Veće sume znače i veću cenu osiguranja.

Premija osiguranja zavisi od:

 1. Ugovorene sume osiguranja
 2. razreda opasnosti ( u zavisnosti od zanimanja ili delatnosti osiguranika)
 3. ugovorene kombinacije osiguranog rizika
 4. broja osiguranih lica.