Obavezno osiguranje čamca

Obavezno osiguranje od odgovornosti vlasnika čamca je zakonska obaveza za plovidbu teritorijalnim vodama Republike Srbije, uz mogućnost proširenja na teritorijalne vode drugih evropskih zemalja.

Bez ove polise osiguranje ne može da se registruje novi čamac, niti može da se produži plovidbena dozvola ranije registrovanog čamca.

Obavezu osiguranja odgovornosti imaju svi vlasnici čamaca sa sopstvenim pogonom, snage motora preko 15kW. Ovo osiguranje mogu ugovoriti i vlasnici čamaca sa snagom motora manjom od 15kw, ali to nije njihova zakonska obaveza.

Pod čamcem se podrazumeva svako plovilo, osim tegljača i potiskivača, bez obzira na njegovu dužinu i zapreminu, registrovano za plovidbu na unutrašnjim vodama, čija dužina trupa iznosi manje od 20 m i čiji je proizvod dužine, širine i maksimalnog gaza manji od zapremine od 100 m3, a koje prevozi najviše 12 lica.

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika čamca za štete pričinjene trećim licima usled smrti, povrede ili narušavanja zdravlja uključujući i pad sa čamca.