Održan sastanak Grupe Biroa zelene karte Jugoistočne Evrope

Na skupu su razmatrani predlozi koji projektuju do sada najveće promene u Sistemu Zelene karte i koji se već sada smatraju istorijskim jer se odnose se na spajanje Sistema Evropskih motornih direktiva sa Sistemom zelene karte. Time bi bila stvorena najveća organizacija vezana za auto osiguranje u svetu. Mesto Udruženja osiguravača Srbije je istaknuto u realizaciji ovog projekta, između ostalog i u kontekstu činjenice da je Srbiji za 2020. godinu dodeljena organizacija najvećeg međunarodnog događaja u Evropi – prvog koji će u novom formatu biti održan na novou novog, sveobuhvatnog Sistema auto osiguranja – International motor insurance.
Udruženje osiguravača Srbije su na tom, po mnogim ocenama, najvažnijem skupu pomenute grupe, predstavljali generalni sekretar Duško Jovanović i direktor Biroa zelene karte Mišo Janković.
Na marginama skupa posebno je istaknuta činjenica da ne postoji nijedno otvoreno pitanje između Udruženja osiguravača i bilo kog od Biroa pripadnika ove grupe. Naglašeno je i čvrsto opredeljenje da se nastavi sa izgradnjom još boljih, prijateljskih odnosa sa svim subjektima koji posluju u okviru Sistema Zelene karte, drugog najvećeg u svetu posle Ujedinjenih nacija.
izvor: UOS