ODŠTETA KOD PADOVA NA LEDU

 Kako smo na pragu zime očekuju se kiša,sneg i poledica a samim tim i povećan broj povreda i preloma,ipak mnogi građani nakon pada na ledu ne znaju kome mogu da se žale i od koga da naplate odštetu ukoliko za to ima opravdanih razloga.

Osiguravajuća društva imaju polise osiguranja za nezgode na radu koje osiguravaju zaposlene,i takođe imaju polise za predškolsku decu,učenike,studente i penzionere.

Polise važe tokom celog dana i između ostalog pokrivaju povrede nastale usled pada na ledu,kao što su lomovi i uganuća.Po završetku lečenja  popunjava se obrazac za prijavu štete,lekar određuje stepen invaliditeta ili težinu povrede i posledice koje povreda nosi,koristeći tabelu koja je sastavni deo opštih uslova osiguranja od posledica nesrećnog slučaja ili nezgode . U zavisnosti od toga na koliku je sumu osiguranik osiguran,dobija isplatu.