Osiguranje od gubitka posla

Gubitak posla direktno utiče na egzistenciju svakog čoveka i njegovu finansijsku situaciju. Rizik od gubitka posla posebno pogađa korisnike kredita jer direktno ugrožava njihovu sposobnost da direktno izmiruju svoje obaveze preuzete potpisivanjem ugovora o kreditu. Ovaj rizik potencijalno ugrožava i banke, pa je zato uveden novi finansijski proizvod – osiguranje od gubitka posla – kako bi se zaštitile obe ugovorene strane – klijent i banka.

Pored polise životnog osiguranja, koju banke sve češće koriste kao sredstvo obezbeđenja za dugotročne kredite (stambene), polisa osiguranja od gubitka posla koristi se kao kolateral za gotovinske i potrošačke kredite, kao i za pozajmicu po osnovu korišćenja tekućeg računa. Osiguranje od gubitka posla ima dvostruku ulogu – bankama služi kao dodatno sredstvo obezbeđenja, a, sa druge strane, korisnicima kredita pruža finansijsku zaštitu tokom celog ili delimičnog perioda otplate kredita. U slučaju da korisnik kredita ostane bez posla, osiguravajuće društvo preuzima obavezu plaćanja mesečnih rata i obezbeđuje otplatu kredita bez prekida. U slučaju smrti korisnika kredita, društvo za osiguranje će isplatiti preostali neotplaćeni iznos kredita, pri čemu je porodica korisnika finansijski zbrinuta i oslobođena dalje otplate kredita. Ugovor o osiguranje od gubitka posla potpisuje se u banci u kojoj korisnik podiže kredit, tako da korisnik u jednom zaključuje ugovor s dve finansijske institucije – bankom od koje dobija kredit i osiguravajućim društvom od koga dobija polisu osiguranja od gubitka posla. Osiguravač ne može biti banka, već društvo za osiguranje s kojim banka ima zaključen ugovor. Za sva pitanja i nedoumice u vezi s polisom osiguranja, pored banke, korisnik može da kontaktira i društvo za osiguranje koje izdaje polisu.

Kada dođe do nastanka osiguranog slučaja, tj. gubitak posla, pod uslovom da nije nastao krivicom korisnika, niti na njegov zahtev, društvo za osiguranje preuzima obavezu isplate određenog broja anuiteta (rata) umesto korisnika kredita. Broj mesečnih rata koja će osiguravajuća kuća isplatiti zavisi od vrste kredita i roka otplate, kao i samog dogovora koji korisnici postignu s bankom i društvom za osiguranje prilikom zaključenja ugovora. Pojedina društva nude otplatu anuiteta i do godinu dana nakon gubitka posla, za koliko se procenjuje da je korisniku dovoljno da “stane na noge” i pronađe novi posao. Ponuda nekih društva za osiguranje obuhvata i mogućnost da se gubitak posla više puta dogodi tokom otplate kredita, pod uslovom da se ne dešava češće od jednom godišnje.

Visina premije osiguranja koju korisnik treba da plati zavisi u najvećoj meri od iznosa kredita. Pojedine banke na našem tržištu nude besplatne polise osiguranja od gubitka posla za korisnike njihovih kredita, što znači da banke snose troškove osiguranja. U slučaju da se korisnik opredeli za banku koja ne “pokriva” ove troškove, visina godišnje premije određuje se najčešće tako što se obračuna određeni procenat ukupnog iznosa kredita. Na primer, ukoliko je iznos kredita 70.000,00 dinara, a banka obračuna premiju u visini od 1,5 % kredita, to znači da je korisnik dužan da tokom perioda otplate kredita svake godine uplati 1.050,00 dinara na ime visine premije osiguranja. Premija se često plaća putem redovne mesečne rate kredita. Pojedine banke kao uslov za dobijanje kredita zahtevaju da korisnik ovog osiguranja izvrši jednokratnu uplatu premije koja “pokriva” čitav period otplate kredita. S obzirom na to da se koristi kao sredstvo obezbeđenja, veliki broj banaka potencijalnim korisnicima kredita kao jedan od preduslova za odobravanje kredita postavlja zaključivanje ugovora o osiguranju od gubitka posla. Druge banke pružaju mogućnost izbora korisnicima, s tim što nude smanjenje kamatnih stopa na kredite u slučaju da korisnik potpiše prateću polisu pomenutog osiguranja.

Osiguranje od gubitka posla može, po dogovoru s bankom i društvom za osiguranje koje će izdati polisu, da obuhvati i slučaj privremene ili trajne nesposobnosti za rad, bolesti i privremenog odsustva sa posla.

Međutim, kod osiguranja od gubitka posla, naknada se ne može ostvariti ako gubitak posla nastupi od prvih 60 dana od zaključenja ugovora, a pristupna starost osiguranika je 18-65 godina. Društva za osiguranje koja nude ovaj proizvod bliže propisuju uslove osiguranja u Posebnim uslovima osiguranja od gubitka posla, koja korisnik dobija prilikom zaključenja ugovora o osiguranju i svojim postpisom potvrđuje da je razumeo, odnosno da je upoznat s tim uslovima.

Savet svim korisnicima je da pažljivo pročitaju Opšte i Posebne uslove osiguranja, posebno obrate pažnju na isključenja iz osiguranja (npr. isključene su obaveze osiguravača ukoliko su poslodavac i osiguranik ista osoba) pre nego što potpišu ugovor – polisu, kao i da sva pitanja razjasne na licu mesta s bankarskim i/ili službenikom osiguravajućeg društva. Isto tako, potrebno je da se informišete tačno o definisanom periodu važenja ugovora, kao i tačnom vremenu kada nastaju početak i prestanak obaveze društva s kojim se ugovor zaključuje. Takođe, treba obratiti posebnu pažnju na uslove u ugovoru koji definišu nastanak osiguranog slučaja.