Osiguranje transporta – kargo osiguranje

Izvor: Sava osiguranje

Kargo osiguranjem se osigurava roba (stvari) koja se prenosi ili prevozi u domaćem i međunarodnom transportu, različitim vrstama transportnih sredstava (brod, železnica, kamion, avion, pošta).

Osigurani transportni rizici su brojni i zavise od prevoznog sredstva, relacije, prirodnih sredstava robe koja se prevozi, od pakovanja, i slično.

Osnovni transportni rizici pokrivaju gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta usled:

– saobraćajne ili plovidbene nezgode ,

– požara ili eksplozije,

– elementarne nepogode (grom, oluja, poplava, bujica),

– neisporuke, razbojništva, razbojničke krađe ili provalne krađe.

– krađe prevoznog sredstva sa robom.

Osiguranje počinje od trenutka utovara na prevozno sredstvo traje za vreme uobičajenog toka prevoza, uključujući sva usputna zadržavanja, pretovare i promenu prevoznog sredstva, a prestaje nakon završenog istovara, ako se istovar vrši u samom skladištu.