Osiguranje zaliha u hladnjačama

Izvor: Dunav Osiguranje

Štete prouzrokovane krađom zaliha, uništenjem, oštećenjem, mogu biti umanjene ili nadoknađene (u finansijskom smislu) osiguranjem zaliha u hladnjačama.

Ako se bavite hlađenjem ili čuvanjem zaliha robe u hladnjačama imate mogućnost da osigurate vaš posao.

Osiguranje se odnosi na zalihe robe za prodaju ili preradu koje zahtevaju uskladištenje na niskim ili kontrolisanim termperaturama, a smeštene su u hladnjačama preduzeća.

Osnovni rizici koji mogu biti pokriveni su:

  1. osiguranje od požara i udara groma,
  2. eksplozije,
  3. oluje,
  4. grada,
  5. udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
  6. pada letilice,
  7. manifestacija ili demonstracija,
  8. provalne krađe,
  9. nepredviđenog oštećenja uređaja ili nestanka električne energije, koje može da prouzrokuje promenu režima hlađenja, potpuni prestanak hlađenja, štetno delovanje sredstava za hlađenje na uskladištene predmete osiguranja, onemogućavanja održavanja potrebne temperature u hladnjači.

Ukoliko želite potpunu zaštitu postoje mogućnosti dodatnog osiguranja u slučaju poplava, bujica, odrona zemljišta i slično…