Potrebno veće pokriće, povoljnija cena

Pul – rešenje za osiguranje poljoprivrede

Izvor: Svet osiguranja, Olivera Bojić

Poljoprivrednici nemaju puno poverenje u isplatu šteta, a osiguravajuće kompanije negativno posluju po liniji ovih proizvoda.

Zbog toga, osiguravajuće kuće u Srbiji razmatraju organizovanje pula za osiguranje rizika poljoprivrede, koji poslednjih godina postaju sve veći zbog prirodnih nepogoda i klimatskih promena. Pored osiguravajućih kompanija, članovi takvog udruženja bili bi reosigurivači , predstavnici poljoprivrednika i država. U tom slučaju, disperzijom rizika obezbedila bi se moža cena i veće pokriće koje bi dobio vlasnik jednog dobra iz osiguranja.

Ne može se još reći da je na pomolu rešenje za osiguranje strateške grane Srbije, jer su u toku počerni sastanci menadžmenta osiguravajućih kompanija i tek se razmatraju modeli koji bi bili prihvatljivi za Srbiju.

Više na na ovu temu pročitajte putem linka