Šta ako se razbolite?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Kompanije „Dunav osiguranje“ sa pokrićem za kovid 19

Bolesti nikada nisu prijatne, ali tokom perioda pandemije, briga o zdravlju postala je jedan od najvažnijih izazova sa kojima živimo. Iako nam je svima zdravlje na prvom mestu, o njemu mislimo tek kada se razbolimo. Od početka širenja kovida 19, Kompanija „Dunav osiguranja“ nastojala je da u svakom trenutku olakša život svojim osiguranicima i omogući im da pre svega sačuvaju svoje zdravlje.

Kompanija „Dunav osiguranje“ svoje usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prilagodila je novonastaloj situaciji.

Pored standardnog pokrića koje dobrovoljno zdravstveno osiguranje uključuje, vlasnicima ovih polisa omogućene su i sve one medicinske usluge koje će olakšati dijagnostiku bolesti, u situaciji kada se sumnja na kovid: pravo na prvi pregled, laboratorijske analize (KKS, LHD, CRP; D-dimer…), RTG snimak pluća, kao i sve dijagnostičke procedure koje lekar smatra potrebnim. PCR test, kao najpouzdaniji metod uspostavljanja dijagnoze kovid 19, takođe je uključen u ove usluge.

Iako samo lečenje ove bolesti za sada nije pokriveno polisama dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranik i dalje ima mogućnost da koristi sve druge zdravstvene usluge za kojima se pokaže potreba, a koje nisu u vezi s koronavirusom. Takođe, ukoliko osiguranik primi vakcinu protiv kovida 19, nakon čega bi eventualno nastupile neželjene reakcije, takva zdravstvena stanja takođe su pokrivena polisom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja naše kompanije, obzirom da se ne smatraju bolešću koronavirusa.