Šta je delimično kasko osiguranje?

Putem dobrovoljnog kasko osiguranja osiguravate vozilo u svim ovim situacijama bez obzira na krivicu. Ako ugovorite kasko osiguranje pored obavezne polise AO i desi se nezgoda koju ste vi skrivili – štetu koju ste naneli drugom vozilu će nadoknaditi osiguravajuće društvo umesto vas na osnovu polise AO, a štetu koje pretrpi vaše vozilo će osiguravajuće društvo isplatiti vama po osnovu polise kasko osiguranja.

Postoji mogućnost da birate da li ćete ugovoriti potpunodelimično ili dopunsko kasko osiguranje, u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama.

Šta je delimično kasko osiguranje?

Delimično kasko osiguranje je osiguranje stakala na vašem vozilu. Ugovaranjem delimičnog kasko osiguranja osigurali ste svoje vozilo za slučaj loma ili oštećenja stakala.

Zašto je bitno delimično kasko osiguranje? – lom i oštećenje stakala jedno je od najučestalijih šteta koje su moguće na jednom vozilu. Vozilo koje ima oštećena stakla se smatra tehnički neispravnim vozilom.

Ovim osiguranjem se obezbeđuju prednje vetrobransko staklo, zadnje staklo i sve bočne staklene površine, i to na putničkom vozilu, teretnom vozilu i na autobusima.

Ovo osiguranje se zaključuje na godišnjem nivou i uglavnom se ugovara kada i osiguranje od autoodgovornosti. Kada u jednom osiguravajućem društvu zaključite osiguranje od autoodgovornosti, istovremeno možete da zaključite i delimično kasko osiguranje.

U rizike spada veliki broj osiguranih slučajeva koji se inače podrazumevaju kod standardnog kasko osiguranja:

  • saobraćajna nezgoda
  • eksplozija, direktni udar groma u vozilo, oluja, grad, snežna lavina
  • pad ili udar predmeta
  • oštećenja usled demonstracija i manifestacija
  • postupci koji nastaju iz obesti trećeg lica (krađa, različita oštećenja..) i dr.