Šta uraditi ako izgubite registarsku tablicu?

Žurite, krećete na posao, vozite dete u školu ili vrtić,… Dolazite do svog automobila i primećujete da nema registracione tablice. Moguće da nije bila dobro pričvršćena, da se okvir koji je drži olabavio pa je ispala ili da je ukradena.

U svakom slučaju registracione tablice nema i Vi treba da odete u policijsku stanicu  da prijavite nestanak tablice.

U policijskoj stanici dobijate potvrdu o prijavi nestanka, odnosno izjavu vlasnika o razlozima i okolnostima oštećenja registracione tablice (ukoliko su tablice nestale ili oštećene).

Nažalost, moraćete da pravite novu dokumentaciju tj. morate da pravite nove tablice, registracionu nalepnicu i saobraćajnu dozvolu.

Na šalteru MUP-a će Vam za izdavanje nove saobraćajne dozvole, registarske tablice i nalepnice biti potrebna sledeća dokumentacija:

  1. Registracioni list;
  2. Saobraćajna dozvola;
  3. Potvrda o prijavi nestanka registarskih tablica, odnosno izjavu vlasnika vozila o razlozima i okolnostima oštećenja registarskih tablica (ako su tablice nestale ili oštećene);
  4. Stara registarska tablica (ako su oštećene ili je nestala samo jedna registarska tablica);
  5. Dokaz o identitetu vlasnika (lična karta, pasoš, izvod iz APR-a ako je u pitanju pravno lice);
  6. Dokaz o uplaćenim taksama i troškovima za izradu nove saobraćajne dozvole, registarskih tablica, i nalepnice.

Na šalteru MUP-a odmah dobijate nove tablice i registracionu nalepnicu sa novom registracionom oznakom.

Umesto saobraćajne dozvole dobijate potvrdu sa kojom možete da vozite dok je nova saobraćajna dozvola u izradi.

U MUP-a će vam tačno reći kod dobijate novu saobraćajnu dozvolu, obično je to period od 7 do 10 dana.