Šta obuhvata tehnički pregled

Tehnički pregled obuhvata pregled:

1. uređaja za upravljanje
2. uređaja za zaustavljanje
3. uređaja za osvetljavanje puta,  za davanje svetlosnih znakova i za označavanje vozila
4. uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost
5.  uređaja za davanje zvučnih znakova
6.  uređaja za kontrolu i davanje znakova
7. uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova
8.  uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila
9. uređaja za kretanje vozila unazad
10. uređaja za oslanjanje
11. uređaja za kretanje i osovina
12. elektrouređaja i instalacija
13. pogonskog uređaja
14. uređaja za prenos snage
15. ostalih uređaja i delova vozila
16. opreme vozila


Ukoliko je pri pregledu vozilo okarakterisano kao ispravno stranci se izdaje overen i popunjen registracioni list.