Autoodgovornost

Osiguranje od autoodgovornosti je Zakonom obavezno osiguranje , sva vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju imati zaključeno osiguranje od autoodgovornosti. Ovim osiguranjem su pokrivene štete koje svojim vozilom možete naneti  drugom vozilu ili trećem licu ( pešacima, biciklistima i putnicima u drugom vozilu).U slučaju saobraćajnog udesa za koji je kriv osiguranik njegovo osiguravajuće društvo isplaćuje štetu drugom licu koje je učestvovalo u udesu  i pretrpelo štetu , takođe je osiguranje dužno da isplati štetu bez obzira na to ko je upravljao  vozilom u trenutku nezgode  zbog toga što osiguranje od autoodgovornosti  glasi na vozilo a ne na vozača. Polisa autoodgovornosti važi do isteka trajanja osiguranja bez obzira i u slučaju promene vlasnika vozila.  Što se tiče isplate štete na vozilu onog ko je prouzrokovao udes preporučujemo kasko  osiguranje vozila .Upravo zato postoji dobrovoljno kasko osiguranje koje reguliše slučajeve dodatne štete na vozilu. I ono je višestruko isplativo u slučajevima u kojima ste vi prouzrokovali udes i autoodgovornost ne pokriva štetu na vašem vozilu.