Da li je polisa kasko osiguranja uvek naplativa?

Postoji više situacija u kojima osiguravajuća kuća ima pravo da odbije nadoknadu pretrpljene štete po osnovu osiguranja. Najčešći slučajevi koje možemo izdvojiti su: teške saobraćajne nesreće uzrokovane “nepažnjom” osiguranika ili nesreća nastalih kao posledica konzumacije alkohola i/ili droga od strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom).

Jako je važno znati da se ni jedno oštećenje na vozilu ne treba otklanjati pre nego se šteta prijavi osiguravajućoj kući i njeno ovlašćeno lice ne izvrši procenu štete. Česta je i zabluda da se kod krađe vozila ili totalne štete dobija ekvivalent u novcu koji će omogućiti kupovinu istog takvog (pa čak i novog), vozila.

Krenimo redom:

1. Bez obzira što polisa kasko osiguranja pokriva štete na vozilu nezavisno ko je uzrokovao saobraćajne nezgode, osiguravajuća kuća nije u obavezi da isplati odštetu kod teških saobraćajnih nesreća kada je ista uzrokovana “ grubom nepažnjom” ili čak namerno sa strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom)! Pod grubom nepažnjom se smatra svako prekoračenje brzine od 50km/h ili više, prolazak kroz crveno svetlo na semaforu, preticanje na punoj liniji, odnosno tamo gde je preticanje izričito zabranjeno, vožnja vozila u smeru suprotnom od dozvoljenog i slično! Kada je policijskim zapisnikom konstatovano da je šteta uzrokovana na jedan od ovih načina od strane osiguranika (ili lica koje je upravljalo vozilom) tada osiguravajuća kuća nema obavezu isplate po odštetnom zahtevu.

2. Vožnja u alkoholisanoom stanju ili pod uticajem droga takođe spada u teške prekršaje, ali ih posebno izdvajamo jer i ukoliko nije napravljen niti jedan od prethodno pomenutih prekršaja, čak uopšte nije ni bilo prekršaja ali je pretrpljena šteta, osiguravajuća kuća nema obavezu da istu nadoknati kada se utvrdi da je vozač imao alkohola u krvi ili je vozilom upravljao pod dejstvom narkotika.

3. Često je uzrok gubitka prava na nadoknadu pretrpljene štete nepoznavanje uslova osiguranja od strane osiguranika (ili lica koje upravlja vozilom) pa se tako događa da se šteta ne prijavi osiguravajućoj kući pre preduzimanja popravki oštećenja, što takođe osiguravajućoj kući daje za pravo da odbije nadoknaditi pretrpljenu štetu s obzirom da ovlašćeni procenitelj nije prethodno pregledao vozilo i i utvrdio obim štete. Takođe u skladu sa zakonom, kada je pretrpljena velika materijalna štata, a pod velikom materijalnom štetom se smatra svako oštećenje čija vrednost popravke premašuje 200.000 rsd, neophodno je pozvati policiju i sačekati da se sačini zvaničan zapisnik o nezgodi, jer će ovaj dokument biti osnov za svaku naplatu štete čije vrednost premašuje 200.000 rsd.

4. Kada je u pitanju krađa vozila ili takozvana “totalna šteta” (kada cena popravke premašuje vrednost vozila, pa je samim tim popravka neisplativa) iznos koji će osiguranik dobiti kao naknadu za pretrpljenu štetu neće odgovarati novonabavnoj ceni takvog vozila jer se kod isplate takvih šteta u praksi procenjuje koliko je vozilo vredelo na dan krađe (totalne havarije) pri čemu se najčešće u našoj zemlji koristi Katalog AMSS (Auto-Moto Savez Srbije), gde je uzeta u obzir i amortizacija (umanjenje vrednosti vozila zbog starosti i korištenja u odnosu na novo vozilo) vozila. Ovo je naročito izraženo kod novih vozila do 5 godina starosti (koja su i najčešće predmet kasko osiguranja) kada umanjenje može iznositi i do 50% od novonabavne cene vozila.

Zbog svega prethodno navedenog polisu kasko osiguranja treba pažljivo izabrati. Kako su često uslovi osiguranja preobimni i komplikovani, jako je važno uzeti više ponuda od različitih osiguravajućih kuća i pažljivo ih uporediti, a po potrebi se trebaju koristiti i stručna lica (posrednici i zastupnici u osiguranju) koji na osnovu prikupljenih informacija o Vašim potrebama mogu predložiti najoptimalniju polisu kasko osiguranja za Vas. Takođe oni Vam mogu razjasniti i sve nedoumice oko uslova iz kasko osiguranja, a u slučaju kada osiguranje uzimate samostalno u osiguravajućoj kući, uvek treba da pitate sve što Vam nije jasno ili Vas zbunjuje, bez obzira na eventualna požurivanja sa bilo koje strane, jer je dužnost svakog prodavca osiguranja da otkloni sve nedoumice koje imate o ovom ili bilo kom drugom proizvodu osiguranja koji kupujete.