Kako do najbolje polise osiguranje

Ponude i polise osiguranja

Da li opredeljenost određenih Osiguravača da razvijaju proizvode samo određenih vrsta osiguranja, znači da su njihove ponude bolje i kvalitetnije… ili prednost treba dati Osiguravačima koji mogu da Vam ponude sve vrste osiguranja. Ne postoji univerzalni odgovor i savet koji Vam možemo dati, ali u svakom slučaju bitno je da:

Uporedite ponude i utvrdite koristi od osiguranja
Svaka polisa osiguranja ima različitu pokrivenost i prednosti. Činjenice koje bi trebali uzeti u obzir kada se upoređuju ponude osiguranja – obim pokrića, učešće u šteti, način ugovaranja, maksimalna (potencijalna) suma koju Osiguravač treba (može) da isplati… Pojedini Osiguravači kombinuju prednosti, tako da ako ste u mogućnosti da odredite svoje ciljeve, moći ćete odabrati pravo osiguranje koje će Vam pružiti pokriće koje očekujete.

Pravo Društvo za Osiguranje za Vas je ono koje vam pruža odgovarajuće pokriće sa kvalitetnim proizvodima i primerenim cenama osiguranja, a pritom ima „ dobru“ reputaciju izvršenih usluga od strane kupaca i poseduje finansijsku sposobnost da ispuni preuzete obaveze.

Finansijska stabilnost Osiguravača

Bez obzira na to koliko su kvalitetne i pri tom cenovno povoljne polise određenog Osiguravača, ako društvo za osiguranje nije finansijski stabilno, postavlja se pitanje da li će biti u mogućnosti da u potpunosti ispuni preuzete obaveze.

Da li je veličina društva za osiguranje važna? Da i Ne. Većina najvećih osiguravajućih društava su u poslu decenijama, a neke i duže… Kada Osiguravač posluje toliko dugo, možete biti prilično sigurni da razume složenost poslova osiguranja, zna kako upravljati rizikom i imovinom, a ima i istoriju prethodno preuzetih obaveza.

Ali to ne znači da poverenje ne treba ukazati i poslovati sa manjim kompanijama. Postoji više malih i srednjih društava za osiguranje, koje jednako dobro ispunjavaju finansijske obaveza, kao i velike kompanije.

Zadovoljstvo Osiguranika

Služba za korisnike osiguranja
Za mnoge ljude, osiguranje je komplikovana materija, tako da je veoma važno imati predstavnike osiguranja kojima možete verovati, koji razumeju Vaše potrebe i sa kojima komunicirate jednostavno.

Tražite pomoć od profesionalnih savetnika za osiguranja
Većina ljudi kupuju osiguranje preko agenata, zastupnika ili posrednika, i to s dobrim razlogom…

Utvrđivanje koje i kakvo osiguranje uzeti, jedna je od najvažnijih finansijskih odluka, ali to je takođe, jedno od najkompleksnijih pitanja. Pravi savetnici osiguranja će uraditi temeljnu analizu potreba osiguranja i dati Vam preporuke koje se baziraju na stručnom znanju, ali i na ličnom odnosu i stečenom poverenju.