Kako I Od Koga Naplatiti Štetu Nastalu Od Udarnih Rupa

Čak i ako prođete bez posledica po vaš auto, prijavite oštećenje na putu, posebno ako je u pitanju neka veća udarna rupa.

Vožnja po kolovozu punom rupa i oštećenja ima velik uticaj na vozilo i skraćuje mu vek trajanja. Udari koje prima cela karoserija utiču na njeno slabljenje i brže propadanje, a najčešće stradaju pneumatici, felne (posebno aluminijumske), spone, ramena, stabilizatori i amortizeri.

Vozači se savetuju da zbog toga povedu računa na ulicama i putevima, kao i da voze sporije nego inače. Poseban oprez je potreban prilikom prolaska kroz bare, jer one mogu kamuflirati veće rupe koje mogu načiniti štetu na vozilu.

Naletanje na udarnu rupu na kolovozu može, pored oštećenja na vozilu, i ozbiljno ugroziti bezbednost saobraćaja. U Zakonu o bezbednosti saobraćaja propisano je da vozači moraju da poštuju ograničenje brzine, kao i da se prilagode vožnju uslovima puta. Međutim, i putari su odgovorni i u obavezi su da obeleže ovakva rizična mesta do njihove popravke.

Štetu na kolima koja je nastala naletanjem na udarnu rupu moguće je naplatiti, ali pod određenim uslovima.

Prvo je potrebno utvrditi ko je odgovoran. Zakon o putevima, koji je stupio na snagu 08. juna 2018, definiše pojam upravljača javnog puta kao javno preduzeće, privredno društvo i drugi oblik organizovanja koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj javnih preduzeća mogu da obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Za puteve prvog i drugog reda nadležno je JP “Putevi Srbije”, dok opštinski i gradski organi angažuju putarska preduzeća.

Odgovornost za štetu upravljača jasno je definisana u Zakonu o putevima.

U slučaju da dođe do oštećenja usled naletanja na NEOBELEŽENU udarnu rupu na kolovozu potrebno je pozvati saobraćajnu policiju da izađe na lice mesta. Do njenog dolaska najbolje bi bilo da vozilo ne pomerate. U svakom slučaju, slikajte i snimite kompletnu situaciju. Dobro bi bilo da imate i svedoka.

Naglasili smo “neobeleženu” jer je slučaju da je oštećenje obeleženo znači da niste poštovali signalizaciju, odnosno da niste vozili u skladu sa uslovima puta, pa ne samo da nećete moći išta da naplatite, već postoji mogućnost i da vi dobijete kaznu.

Isto vam se može desiti, ako ste “odvalili” točak na rupu a bili pod uticajem alkohola ili opijata.

Nakon što patrola sačini zapisnik, dalja procedura zavisi od toga da li posedujete kasko polisu za svoje vozilo ili ne.

Ukoliko imate kasko, prijavićete svojoj osiguravajućoj kući štetu. Vozilo će biti pregledano od strane procenitelja koji će sačiniti Zapisnik o oštećenju te vozilo fotografisati, a vi ćete ući u dalju proceduru obeštećenja. U nadležnosti vaše osiguravajuće kuće je postupak pribavljanja Izveštaja o saobraćajnoj nezgodi a preko portala Udruženja osiguravača Srbije, te više ne morate odlaziti u nadležni MUP po Zapisnik.

Ukoliko niste osigurani kasko polisom, već imate samo polisu obavezne autoodgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, tada ste primorani da štetu potražujete od nadležnog upravljača puta. Stoga ste dužni izvršiti obezbeđenje dokaza bilo u vidu Zapisnika o oštećenju vozila sa fotografijama koji će sačiniti procenitelj iz osiguranja (ne mora biti osiguranje koje je izdalao polisu autoodgovornosti za Vaše vozilo), bilo u vidu Nalaza i mišljenja sudskog veštaka odgovarajuće struke (mašinske ili saobraćajne). U ovom slučaju da biste dobili Izveštaj policije o saobraćajnoj nezgodi obratićete se direktno Udruženju osiguravača Srbije.

Nakon dobijanja procene, pismeni zahtev za naknadu štete u pismenom obliku podnesite nadležnom preduzeću koje je zadužena za održavanje konkretne saobraćajnice.

U slučaju da se prihvati odštetni zahtev, naknada bi trebala biti isplaćena. U suprotnom, pokreće se parnični postupak podnošenjem tužbe sa pripadajućim dokazima nadležnom sudu.