Osiguranje U Srbiji Ima Veliki Potencijal

Industrija osiguranja u Srbiji nije dovoljno razvijena iako ima veliki potencijal i važan je instrument ekonomskog razvoja, zaključeno je na panelu o osiguranju na Kopanik biznis forumu. Osnovni razlozi nedovoljne razvijenosti su nizak standard građana, nelikvidnost privrede i nedovoljna edukacija građana.

Osiguravači kažu da na prva dva razloga ne mogu da utiču, ali poručuju da je zabluda da su polise skupe. Naglašeno je da osiguranje nije trošak već investicija. Direktor Dunav osiguranja Mirko Petrović smatra da je za razvoj neophodna edukacija na svim nivoima i da bi taj proces morao da dovede do povećanja premije i bolje strukture premije. On je podsetio da je u Srbiji učešće premije osiguranja u BDP oko 2% i da prosečna premija iznosi, per capita, nešto više od 100 dolara, a da je u EU to 7,6% odn. 2500 dolara. Prema njegovim rečima, edukacija je važna, ali ne samo kada je reč o građanima, već i onima koji uređuju pravni okvir.

Generalni sekretar UOS Duško Jovanović izjavio je da su već počele pripreme za ovogodišnje Srpske dane osiguranja, s obzirom na to da je takav skup dobra prilika da predstavnici države i industrije, domaći i strani stručnjaci razmene iskustva i zajedno pronađu rešenja za razvoj osiguranja. Takvim konferencijama, uz stalnu edukaciju, vratićemo osiguranju mesto koje mu pripada, smatra Jovanović.

Gordana Bukumirić, predsednica IO Unika osiguranja, rekla je da manje od 2% stanovništva koristi usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, jer se pogrešno misli da to koriste samo oni koji imaju visoku platežnu moć. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje bolje je rangirano kod zaposlenih nego određeni bonusi ili povećanja plata, naglasila je Bukumirić.

Predsednik IO Wiener Stadtische osiguranja Zoran Blagojević optimista je u pogledu razvoja životnog osiguranja, najpre zbog toga što ta polisa obezbeđuje finansijsku sigurnost dugoročnim i postepenim izdvajanjem sredstava.  Istovremeno, osiguranik od samog početka uživa pokriće u visini osigurane sume u slučaju ostvarenja osiguranog rizika.

Dragan Filipović, predsednik IO i generalni direktor Đenerali osiguranja, smatra je da je digitalizacija vrlo važna. On je ipak poručio i da će direktan kontakt sa kupcima uvek ostati važan.

Inače, uvod u panel o osiguranju bio je performans, sa Jovanom Memedovićem u glavnoj ulozi. Njega je zavezanog za spinalnu dasku i smeštenog u prikolicu motornih sanki dovezla ekipa Gorske službe spašavanja, spasioci su ga brzo oslobodili i dali znak da je to bila simulacija vežbe hitnog transporta. Na taj način je najavljen panel Udruženja osiguravača Srbije.