Odluka o visini minimalne i maksimalne cene tehničkog pregleda vozila – inicijativa

Privrednoj komori Srbije dana 10.04.2019. dostavljen je dopis od strane Nebojše Arsova, načelnika Uprave MUP-a u Beogradu, sa ciljem određivanja minimalne i maksimalne cene tehničkog pregleda. U dopisu se navodi da Vlada određuje najvišu i najnižu cenu redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila, napominjući dostavljanje predloga najviših i najnižih cena tehničkih pregleda sa iskazanim troškovima, od strane odbora grupacije tehničkih pregleda.
Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Traktorima produžen život!

ODLUKU da poljoprivredni proizvođači neće morati da preregistruju traktore i radne mašine koje već imaju trajne registracije i stare tablice, Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo odmah posle pisanja “Novosti” o tom problemu. Stručnjaci, međutim, komentarišu da još nije jasno šta tačno podrazumeva potvrda o tehničkoj ispravnosti. Ona je i ranije bila potrebna, ali nije postojala kaznena odredba u slučaju da je neko nema. Ministarunutrašnjih  poslova Nebojša Stefanović nedavno je izjavio da preregistracijom ne žele da poljoprivredne proizvođače izlažu dodatnim troškovima, ali da je potvrda o tehničkoj ispravnosti obavezna, jer je cilj da ta vozila budu sigurna i ispravna.

Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Šta je životno osiguranje?

Savremeni način života svakodnevno pred nas postavlja nove izazove i sve veću neizvesnost. Planiranjem i sigurnim investiranjem možemo obezbediti bezbrižniju budućnost za naše najdraže i nas same.

Budite ponosni na odluke koje donosite.

Narednim tekstom pokušaćemo da razjasnimo najčešće nedoumice koje se javljaju u vezi životnog osiguranja.

Životno osiguranje, u zavisnosti od finansijske situacije i potrebe pojedinca ili porodice, birate na osnovu cilja koji želite da postignete polisom životnog osiguranja.  Da li će to biti samo štednja (investiranje kroz osigurane fondove), štednja sa osiguranjem života (najčešća polisa na našem tržištu) ili samo osiguranje života bez štednje (riziko osiguranje) zavisi isključivo od Vaših potreba.

Štednja bez osiguranja života u osiguranim fondovima je najsigurniji oblik investiranja Vašeg kapitala ukoliko je Vaš cilj što veća dobit po isteku polise. Kako osiguravajuća kuća ne preuzima rizik osiguranja Vašeg života, već samo plasman Vašeg kapitala, odnos onog što je uloženo i onog što Vam se po isteku isplaćuje je finansijski najisplativije.  Taj kapital je zapravo „oročena štednja“ na vremenski period koji sami određujete shodno Vašim ciljevima i potrebama. Ukoliko dođe do gubitka života u toku trajanja osiguranja, osiguravajuća kuća nasledinicma isplaćuje iznos koji ste do tog trenutka investirali, uvećan za ostvarenu dobit do tog momenta.

Mešovito životno osiguranje (osiguranje života+štednja) podrazumeva da investiranjem kroz ovaj vid štednje ujedno od samog starta osiguravamo svoj život na sumu koja je na polisi definisana kao „osigurana suma“, što je najčešće i iznos koji planiramo da uštedimo. Tako, ukoliko dođe do gubitka života osiguranika u bilo kom momentu trajanja osiguranja, naslednicima se isplaćuje iznos koji smo planirali da uštedimo. Najčešće, ukoliko je gubitak života posledica nesrećnog slučaja, naslednicima se isplaćuje dva puta veći iznos od onoga što smo planirali da uštedimo uvećano za ostvarenu dobit do tog momenta. Kada polisa istekne, odnosno dođe do „doživljenja“, osiguravajuća kuća  isplaćuje „osiguranu sumu“ koja je definisana na početku uvećanu za dobit. 

Najbitnija karakteristika osiguranja života bez štednje ili „riziko osiguranje“ je da za relativno nisku premiju obezbeđujemo visoko pokriće. Ovaj vid osiguranja se najčešće koristi prilikom uzimanja stambenih kredita, gde osiguranje može da prati ostatak duga prema banci. Za slučaj gubitka života, osiguravajuća kuća isplaćuje dug banci. Na taj način ste osigurali da i ukoliko dođe do nemilog događaja, porodica neće ostati na ulici i dug ka banci neće ostati na teretu porodice.  Po isteku ove vrste osiguranja nam se ne vraća ništa od uloženog. Platili smo osiguravajućoj kući da preuzme rizik na sebe koji sami ne možemo nositi.

Bitna napomena je da uz sva tri opisana oblika osiguranja, imamo mogućnost ugovaranja i dodatnih vrsta osiguranja kao što su:

  • Osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti (obratiti pažnju koje teže bolesti i pod kojim uslovima)
  • Hirurške intervencije
  • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti (obratiti pažnju na uslove)
  • Dodatno osiguranje za slučaj gubitka života usled nezgode
  • Prelom kosti
  • Invaliditet koji je posledica nesrećnog slučaja
  • Bolnička naknada

Kao najbitnije i statistički najpotrebnije dodatno osiguranje se izdvaja osiguranje za slučaj invaliditeta usled nezgode iz razloga što invaliditet u većem procentu dovodi do situacije da nismo u stanju da zaradimo, a troškovi nam se povećavaju u početku kako bi se prilagodili na potpuno drugačiji način života.

Mnogi od nas imaju kasko osiguranje za svoj auto, osigurali su stan ili kuću, plaćaju putno osiguranje kada idu u isnostranstvo i sve to „za ne daj Bože“. A ipak mnogi od nas ne razmišljaju na isti način kada smo u pitanju mi sami…

Održan prvi sastanak sa grupacijom tehničkih pregleda PKSU prostorijama Udruženja osiguravača Srbije, dana 14. februara 2019. godine, održan je prvi sastanak predstavnika Udruženja i predstavnika Radne grupe Odbora grupacije tehničkih pregleda formiranog pri Privrednoj komori Srbije.

Na sastanku je diskutovano o aktuelnoj situaciji na tržištu obaveznog osiguranja autoodgovornosti.Odgovor na molbu za sastanak

Odbor  grupacije tehničkih pregleda Privredne komore Srbije i Udruženje za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije uputili su  dopis Udruženju osiguravača Srbije 18.01.2019. i 04.02.2019. radi održavanja hitnog međusobnog sastanka. Odgovor od strane Udruženja osiguravača dobijen je 05.02.2019., u kojem generalni sekretar Duško Jovanović iznosi stavove o datim temama i određivanju realnijeg roka za održavanje sastanka. Organima Udruženja biće predloženo da se navedena inicijativa prihvati, radi rešavanja pitanja nemogućnosti prodaje polisa zbog isključenja šifara i usaglašavanje stavova oko koncipiranja izmena i dopuna Zakona o osiguranju i Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Održan sastanak Grupe Biroa zelene karte Jugoistočne Evrope

Na skupu su razmatrani predlozi koji projektuju do sada najveće promene u Sistemu Zelene karte i koji se već sada smatraju istorijskim jer se odnose se na spajanje Sistema Evropskih motornih direktiva sa Sistemom zelene karte. Time bi bila stvorena najveća organizacija vezana za auto osiguranje u svetu. Mesto Udruženja osiguravača Srbije je istaknuto u realizaciji ovog projekta, između ostalog i u kontekstu činjenice da je Srbiji za 2020. godinu dodeljena organizacija najvećeg međunarodnog događaja u Evropi – prvog koji će u novom formatu biti održan na novou novog, sveobuhvatnog Sistema auto osiguranja – International motor insurance.
Udruženje osiguravača Srbije su na tom, po mnogim ocenama, najvažnijem skupu pomenute grupe, predstavljali generalni sekretar Duško Jovanović i direktor Biroa zelene karte Mišo Janković.
Na marginama skupa posebno je istaknuta činjenica da ne postoji nijedno otvoreno pitanje između Udruženja osiguravača i bilo kog od Biroa pripadnika ove grupe. Naglašeno je i čvrsto opredeljenje da se nastavi sa izgradnjom još boljih, prijateljskih odnosa sa svim subjektima koji posluju u okviru Sistema Zelene karte, drugog najvećeg u svetu posle Ujedinjenih nacija.
izvor: UOS

Osiguranje poljoprivrednih površina od ključne važnosti

Prvi sremski sajam poljoprivrede “Agrosirm” otvoren je danas u Sremskoj Mitrovici, a nacionalna osiguravajuća kuća “Dunav osiguranje” predstavila je svoju ponudu poljoprivrednicima i nastavila promociju osiguranja poljoprivrednih površina.

Sajam je posetio i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je podvukao važnost osiguranja i istakao da bi do kraja godine trebalo da bude donesen novi pravilnik o osiguranju koji će obezbediti da osiguravajuće kuće deluju brzo i efikasno.

– Sve osiguravajuće kuće su važne, ali je takođe važno da budu prisutne na terenu i da izađu brzo, čim se desi neka šteta, a ne posle 15 dana. Cenim napore kompanija poput ”Dunava” koje to rade u kratkom vremenskom intervalu, ali moramo da ih upristojimo sve i zato donosimo novi pravilnik po kome će novac od države dobiti samo oni koji postupaju po tom pravilniku – naveo je Nedimović.

Kako je rekao, sada je osigurano 11 odsto svih poljoprivrednih površina, što je malo na nivou cele države.

On je dodao da su uočene i “neke nelogičnosti i anomalije”, i podvukao da će novi pravilnik biti na korist poljoprivrednih proizvođača.

– Ono što mogu da obećam jeste da će biti veći procenat povrata premije osiguranja za ona prostore koji su naročito izloženi udarima grada, pre svega mislim na područje uz Drinu zbog nepostojanja zajedničke intervencije kada dođe do grada. Izdvojićemo dodatni novac i ako stignemo do 18 odsto osiguranih poljoprivrednih površina sledeće godine, to će biti veliki korak – rekao je Nedimović nakon obilaska sajma.

Direktorka glavne filijale “Dunav osiguranja” u Sremskoj Mitrovici Nada Kovačević navela je da ta kompanija poklanja posebnu pažnju osiguranju poljoprivredne proizvodnje, koja, kako ocenjuje, predstavlja stratešku granu privrede.

– Poljoprivreda je industrija pod otvorenim nebom i koliko god da proizvođač uloži znanja, volje i finansija, može da se desi da ostane bez očekivanih proizvoda i prihoda. Upravo zbog toga, naša kompanija kao društveno odgovorna kuća permanentno radi na razvoju svesti poljoprivrednih prozivođača – rekla je Kovačevićeva.

Kako je navela, Srem i domaćini iz te oblasti zaslužju ovakav sajam.

Kompanija ”Dunav osiguranje” ne ostvaruje profit u ovoj vrsti biznisa, ali kao odgovorna kompanija nastavljamo da radimo na povećanju poljoprivrednih površina koje se osiguravaju, kao i na edukaciji gde kroz radionice ukazujemo na značaj osiguranja širom Srbije. Mi smo sa zadovoljstvom podržali ovu manifestaciju i želimo da postane tradicionalna – kazala je Nada Kovačević.

Ona je navela da je “Dunav osiguranje” predstavio na Sajmu više od 90 usluga i proizvoda kompanije, te da svi zainteresovani mogu da dobiju informacije koje su im potrebne.

Dunav osiguranje: Uz popuste za osiguranje i poklon gorivo do 6.000 dinara

Promotivna akcija popusta “Dunav osiguranja” počinje 19. marta i da će trajati do 30. aprila ove godine, a poklon vaučer-kartice mogu se dobiti u periodu od 19. marta do 13. aprila.

Povodom Međunarodnog sajma automobila u Beogradu, Kompanija “Dunav osiguranje” omogućava specijalne popuste i pogodnosti, koji se mogu ostvariti na sajamskom štandu, kao i u poslovnicama “Dunava” širom Srbije, rekao je Nemanja Petrović, direktor Glavne filijale Beograd 1 “Dunav osiguranja”.

– Naša Kompanija nudi popust od 15 odsto na zaključenje auto-kasko polise za nova vozila proizvedena 2017. i 2018. godine, koja se prvi put registruju, popust od 10 odsto pri zaključenju auto-kasko polise za ostala putnička vozila, kao i pri zaključenju mini-kasko polise; popust od 50 odsto za obnavljanje ili zaključenje nove polise osiguranja od auto-nezgode, sa osiguranom sumom do 1.000.000 dinara za slučaj invaliditeta i osiguranom sumom od 500.000 dinara za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja auto-odgovornosti, te popust od 20 posto za premiju osiguranja pomoći na putu, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od auto-odgovornosti ili polisu auto-kaska, ili mini-kaska – rekao je Petrović.

On je istakao da Kompanija “Dunav osiguranje” i ove godine, u saradnji sa Kompanijom “Lukoil Srbija”, poklanja kartice za gorivo.

– Pri zaključenju auto-kasko polise za nova putnička vozila koja se prvi put registruju dobija se poklon kartica za gorivo u iznosu od četiri hiljada dinara, kao i za  polovna putnička vozila. Za zaključenje mini-kasko polise  putničkih vozila, osiguranici dobijaju kartica u vrednosti od dve hiljade dinara – rekao je Petrović i naglasio da za osiguranje od auto-odgovornosti putničkog motornog vozila, uz kupovinu najmanje dve usluge iz polise “auto-bonus plus”, osiguranicima fizičkim licima (i pravnim licima koja zaključuju auto kasko osiguranja za nova putnička vozila) vaučer-kartica ima isti iznos od 2.000 dinara..

On je rekao i da promotivna akcija popusta “Dunav osiguranja” počinje 19. marta i da će trajati do 30. aprila ove godine, a poklon vaučer-kartice mogu se dobiti u periodu od 19. marta do 13. aprila, i to na svim prodajnim mestima Kompanije, u  svim “Dunav centrima”  širom Srbije, preko agenata osiguranja i naravno u Hali 1 Beogradskog sajma – na štandu “Dunav osiguranja”, odmah po otvaranju ovogodišnjeg Međunarodnog sajma automobila.

Poklon kartice važe na svim “Lukoil” pumpama na teritoriji Srbije.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi www.dunav.com i besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286.

Osiguranje U Srbiji Ima Veliki Potencijal

Industrija osiguranja u Srbiji nije dovoljno razvijena iako ima veliki potencijal i važan je instrument ekonomskog razvoja, zaključeno je na panelu o osiguranju na Kopanik biznis forumu. Osnovni razlozi nedovoljne razvijenosti su nizak standard građana, nelikvidnost privrede i nedovoljna edukacija građana.

Osiguravači kažu da na prva dva razloga ne mogu da utiču, ali poručuju da je zabluda da su polise skupe. Naglašeno je da osiguranje nije trošak već investicija. Direktor Dunav osiguranja Mirko Petrović smatra da je za razvoj neophodna edukacija na svim nivoima i da bi taj proces morao da dovede do povećanja premije i bolje strukture premije. On je podsetio da je u Srbiji učešće premije osiguranja u BDP oko 2% i da prosečna premija iznosi, per capita, nešto više od 100 dolara, a da je u EU to 7,6% odn. 2500 dolara. Prema njegovim rečima, edukacija je važna, ali ne samo kada je reč o građanima, već i onima koji uređuju pravni okvir.

Generalni sekretar UOS Duško Jovanović izjavio je da su već počele pripreme za ovogodišnje Srpske dane osiguranja, s obzirom na to da je takav skup dobra prilika da predstavnici države i industrije, domaći i strani stručnjaci razmene iskustva i zajedno pronađu rešenja za razvoj osiguranja. Takvim konferencijama, uz stalnu edukaciju, vratićemo osiguranju mesto koje mu pripada, smatra Jovanović.

Gordana Bukumirić, predsednica IO Unika osiguranja, rekla je da manje od 2% stanovništva koristi usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, jer se pogrešno misli da to koriste samo oni koji imaju visoku platežnu moć. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje bolje je rangirano kod zaposlenih nego određeni bonusi ili povećanja plata, naglasila je Bukumirić.

Predsednik IO Wiener Stadtische osiguranja Zoran Blagojević optimista je u pogledu razvoja životnog osiguranja, najpre zbog toga što ta polisa obezbeđuje finansijsku sigurnost dugoročnim i postepenim izdvajanjem sredstava.  Istovremeno, osiguranik od samog početka uživa pokriće u visini osigurane sume u slučaju ostvarenja osiguranog rizika.

Dragan Filipović, predsednik IO i generalni direktor Đenerali osiguranja, smatra je da je digitalizacija vrlo važna. On je ipak poručio i da će direktan kontakt sa kupcima uvek ostati važan.

Inače, uvod u panel o osiguranju bio je performans, sa Jovanom Memedovićem u glavnoj ulozi. Njega je zavezanog za spinalnu dasku i smeštenog u prikolicu motornih sanki dovezla ekipa Gorske službe spašavanja, spasioci su ga brzo oslobodili i dali znak da je to bila simulacija vežbe hitnog transporta. Na taj način je najavljen panel Udruženja osiguravača Srbije.

Dunav osiguranje i poštanska štedionica nude jedinstvene sajamske ponude auto-kredita

Povodom Međunarodnog sajma automobila, “Dunav osiguranje” i “Poštanska štedionica” istakli su specijalne popuste i pogodnosti koji se mogu ostvariti na sajamskom štandu kao i u poslovnicama “Dunava” širom Srbije. Promotivna akcija popusta “Dunav osiguranja” je počela 19. marta, a traje do 13. aprila, dok sajamska akcija “Poštanske štedionice” traje do 31. maja.

“Naša Kompanija nudi popust od 15 odsto na zaključenje auto-kasko polise za nova vozila proizvedena 2017. i 2018. godine, koja se prvi put registruju, popust od 10 odsto pri zaključenju auto-kasko polise za ostala putnička vozila, kao i pri zaključenju mini-kasko polise; popust od 10 odsto pri zaključenju auto-kasko polise za ostala putnička vozila, kao i pri zaključenju mini-kasko polise; popust od 50 odsto za obnavljanje ili zaključenje nove polise osiguranja od auto-nezgode, sa osiguranom sumom do 1.000.000 dinara za slučaj invaliditeta i osiguranom sumom od 500.000 dinara za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja auto-odgovornosti, te popust od 20 posto za premiju osiguranja pomoći na putu, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od auto-odgovornosti ili polisu auto-kaska, ili mini-kaska”, rekao je mr Mirko Petrović, predsednik izvršnog odbora “Dunav osiguranja”.

Petrović dodaje da se pri zaključenju auto-kasko polise za nova putnička vozila, koja se prvi put registruju dobija poklon kartica za gorivo u iznosu od 4000 dinara. Ono što je posebnog značaja za penzionere jeste to da svi gotovinski i refinansirajući krediti imaju uključeno osiguranje koje klijentima banke pruža dodatnu sigurnost i osiguravajuće pokriće tokom trajanja ugovora o kreditu.

Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić istakao je da je “Poštanska štedionica” pripremila za sve zainteresovane građane koji planiraju kupovinu polovnih ili novih automobila posebnu sajamsku ponudu kredita u dinarima sa osiguranjem života ili bez njega, kao i kredite s valutnom klauzulom i rokom otplate od sedam godina. Maksimalni iznos kredita u dinarima ide do 3.000.000 dinara, bez učešća, odnosno do 25.000 evra uz minimalno učešće do 30 posto.

Banka “Poštanska štedionica” je u saradnji sa Kompanijom “Dunav osiguranje” ponudila posebnu vrstu kredita u dinarima, sa osiguranjem života do 1.500.000 dinara, bez učešća i samo uz sopstvenu menicu, po najnižoj kamatnoj stopi.

(Tanjug)