Osiguranje mobilnog telefona

Mobilni telefon postao je vaš novi najbolji smart prijatelj. S njim se zabavljate, njime kupujete i fotografišete, pomoću njega komunicirate, na njemu čuvate uspomene. Zato nije prijatno kada mu se ošteti ekran. Osim što narušava izgled i funkcionalnost telefona, to može biti i prilično skupo. Osigurajte ekran mobilnog telefona od oštećenja i bezbrižno ga koristite.

KORISTITE BEZBRIŽNO MOBILNI TELEFON

Zaštitite svoj mobilni telefon od oštećenja ekrana usled loma, naprsline ili ulegnuća.

Zaključite osiguranje na jedan mesec, tri meseca, šest meseci ili godinu dana.

Na raspolaganju su vam različiti paketi u zavisnosti od osiguravajućeg društva.

Saveti za kasko osiguranje

KASKO osiguranje predstavlja vrstu DOBROVOLJNOG osiguranja za razliku od autoodgovornosti koje je zakonski obavezno za sva motorna vozila.
zasto-kasko-osiguranje

KASKO osiguranjem se nadoknađuje isključivo štete na sopstvenom vozilu kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti ili više sile, dok se osiguranjem od autoodgovornosti nadoknađuju štete koju, upotrebom motornog vozila, pričinite trećim licima.

KASKO osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja sopstvenog vozila, usled različitih rizika, kao što su delimična ili totalna havarija, saobraćajna nezgoda, prirodne nepogode, krađa, razbojništvo i drugi rizici definisani ugovorom.

Važno je znati o KASKO osiguranju…
 •    •  imate mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo
 •    •  pre potpisivanja polise kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove osiguranja
 •    •  imate pravo na smanjenjepremije (bonus), ako je Vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali prijavljenih šteta
 •    •  ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu kasko osiguranja, Osiguravač ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus)
 •    •  obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine i sl.)
Gde se vrši POPRAVKA vozila?

U zavisnosti od starosti vozila i načina ugovaranja kasko osiguranja, vozila se mogu popravljati u ovlašćenim servisima, zatim u nekom drugom servisu sa kojim Osiguravač ima ugovor ili u drugim servisima koje predloži sam Osiguranik.

Da li se ugrađuju NOVI ili POLOVNI delovi?

U zavisnosti od starosti vozila, načina ugovaranja i ekonomske isplativosti, u vozila se mogu ugrađivati novi, ali i polovni delovi.

Nije redak slučaj da se starija vozila popravljaju polovnim ili neoriginalnim delovima. Neki originalni delovi, koji nisu od presudne važnosti za funkcionisanje automobila previše su skupi da bi bilo ekonomski opravdano ugraditi ih u vozilo staro pet-šest godina.

Obratite pažnju na POKRIĆE, odnosno način ugovaranja!

U zavisnosti od starosti vozila, ekonomske isplativosti i uslova Osiguravača, vozila se mogu KASKO osigurati na svakovremenu vrednost, sumu osiguranja sa otkupom amortizacije kod delimičnih šteta, ali i na sumu osiguranja bez otkupa amortizovane vrednosti, na ugovorenu vrednost…

Važno pitanje na koje treba obratiti pažnju, odnosi se na amortizaciju vozila, da li se obračunava prilikom isplate naknade iz osiguranja? Često se u praksi dešava da za isto vozilo od različitih Osiguravača dobijete ponude koje se dosta razlikuju u premiji osiguranja. Proverite da li je razlog upravo u načinu ugovaranja!

Šta znači izraz – FULL KASKO ?

U praksi se odomaćio izraz “full kasko“, a da zapravo nismo ni svesni šta on znači! Činjenica je da stručna terminologija ne poznaje taj termin. Većina korisnika osiguranja pomisli na kasko osiguranje koje pokriva sve štete, pre svega havariju i krađu, a da pri tom zanemari elemente kasko polise koji su od presudnog značaja za budući ugovor o kasko osiguranju, kao što su način ugovaranja obima pokrića, učešće u šteti, suma osiguranja, visina naknade iz osiguranja…

Da li se KASKO prenosi na novog vlasnika?

Prava i obaveze se ne prenose na novog vlasnika. Promenom vlasništva prestaju prava za isplatu naknade iz osiguranja.

U praksi, mnogi ljudi prilkom prodaje svojih vozila koja su osigurana, ističu da imaju kasko osiguranje, te namerno ili nesvesno dovode u zabludu buduće vlasnike da sticanjem vlasništva ostvaruju i prava iz kasko osiguranja.

Naknada iz osiguranja-TOTALNA šteta

Kada dođe do KRAĐE ili TOTALNE štete, naknada iz osiguranja je jednaka vrednosti vozila u tom trenutku, umanjena za obavezno učešće (franšizu) i ostatak vrednosti. Vrednost vozila se najčešće utvrđuje prema zvaničnom katalogu Auto-moto saveza Srbije.

Kod starijih automobila čak i manji udes (šteta) može da dovede do proglašenja totalne štete (EKONOMSKI totalne štete) zbog neisplativosti popravljanja, jer visina stvarne štete prelazi ugovorenu sumu osiguranja.

Naknada iz osiguranja, generalno ne može biti viša od ugovorene sume osiguranja naznačene u ispravi o osiguranju.

Ukoliko smatrate da je ipak isplativo da se takav automobil popravi i da će biti bezbedan, niko Vas ne sprečava da to uradite. Osiguravač će Vam direktno isplatiti novac i u sopstvenoj režiji vozilo možete popraviti. Vozilo za koje je isplaćena totalna šteta, nakon popravke, najčešče se ne može ponovo kasko osigurati kod istog Osiguravača.

 UČEŠĆE u šteti (franšiza)

Učešće u šteti (franšiza) uglavnom je obavezno u smislu minimalne franšize koja se mora ugovoriti (npr- učešće 5%, minimum 100€).

Ukoliko Vam više odgovara, možete ugovoriti i veću franšizu, a zauzvrat, premija će biti niža, odnosno kasko osiguranje biće jeftinije.

Stoga se ne isplati koristiti kasko za manje štete, kao što je popravljanje ogrebotine – moraćete da platite učešće, izgubićete bonus za sledeću godinu, a bićete kažnjeni i malusom ukoliko iste godine budete imali još šteta.

Kada KASKO osiguranje ne važi?

Osiguravač neće nadoknaditi štetu ukoliko je ona nastala dok je vozilo bilo transportovano drugim vozilom (npr. auto-vozom), usled rata, pobuna, nemira, zemljotresa, nuklearnih rizika, ukoliko je vozač bio pod uticajem alkohola, droge i drugih psihoaktivnih supstanci.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su Vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze Osiguravača.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između Osiguranika i Osiguravača. Agent osiguranja ili neki drugi predstavnik osiguranja dužan je da Vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu  (ponudu) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Aktvno učestvujte u kreiranju polise KASKO osiguranja

Tražite da prodavac osiguranja objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete. Informišite se o svim bitnim pitanjima koja su od značaja za budući ugovor o kasko osiguranju.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Čak i pri brižljivo planiranim putovanjima ili kratkim izletima u inostranstvo mogu se desiti nepredviđene neprijatnosti, nezgode ili bolest. Troškovi povezani sa neophodnim lekarskim tretmanom mogu biti vrlo visoki. Zato, pri planiranju izleta i putovanja u inostranstvo blagovremeno obezbedite sebi putno osiguranje. To vam obezbeđuje neophodnu finansijsku sigurnost pri pokrivanju troškova neophodnog lečenja, te troškova prevoza zbog bolesti.

Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja, naš partner vam pruža 24-satnu pomoć ili asistenciju.

Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.

OSIGURAJTE SE na najednostavniji način sada i OVDE i uštedite vreme i čekanje u osiguravajućim kućama ili agencijama.

Dunav osiguranje: Popusti na zaključenje auto-kasko polise, mini-kasno polise, polise osiguranja od auto-nezgode…

Kompanija „Dunav“ nudi popust od 15 odsto na zaključenje auto-kasko polise za nova vozila proizvedena 2018. i 2019. godine, koja se prvi put registrujupopust od 10 odsto pri zaključenju auto-kasko polise za ostala putnička vozila, kao i pri zaključenju mini-kasko polisepopust od 50 odsto za obnavljanje ili zaključenje nove polise osiguranja od auto-nezgode, sa osiguranom sumom do 1.000.000 dinara za slučaj invaliditeta i osiguranom sumom od 500.000 dinara za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja auto-odgovornosti, te popust od 20 posto za premiju osiguranja pomoći na putu, uz zaključenu ili obnovljenu polisu osiguranja od auto-odgovornosti ili polisu auto-kaska, ili mini-kaska.


Detaljnije informacije mogu se dobiti na adresi www.dunav.com 

Odluka o visini minimalne i maksimalne cene tehničkog pregleda vozila – inicijativa

Privrednoj komori Srbije dana 10.04.2019. dostavljen je dopis od strane Nebojše Arsova, načelnika Uprave MUP-a u Beogradu, sa ciljem određivanja minimalne i maksimalne cene tehničkog pregleda. U dopisu se navodi da Vlada određuje najvišu i najnižu cenu redovnog godišnjeg tehničkog pregleda vozila, napominjući dostavljanje predloga najviših i najnižih cena tehničkih pregleda sa iskazanim troškovima, od strane odbora grupacije tehničkih pregleda.
Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Traktorima produžen život!

ODLUKU da poljoprivredni proizvođači neće morati da preregistruju traktore i radne mašine koje već imaju trajne registracije i stare tablice, Ministarstvo unutrašnjih poslova je donelo odmah posle pisanja “Novosti” o tom problemu. Stručnjaci, međutim, komentarišu da još nije jasno šta tačno podrazumeva potvrda o tehničkoj ispravnosti. Ona je i ranije bila potrebna, ali nije postojala kaznena odredba u slučaju da je neko nema. Ministarunutrašnjih  poslova Nebojša Stefanović nedavno je izjavio da preregistracijom ne žele da poljoprivredne proizvođače izlažu dodatnim troškovima, ali da je potvrda o tehničkoj ispravnosti obavezna, jer je cilj da ta vozila budu sigurna i ispravna.

Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Šta je životno osiguranje?

Savremeni način života svakodnevno pred nas postavlja nove izazove i sve veću neizvesnost. Planiranjem i sigurnim investiranjem možemo obezbediti bezbrižniju budućnost za naše najdraže i nas same.

Budite ponosni na odluke koje donosite.

Narednim tekstom pokušaćemo da razjasnimo najčešće nedoumice koje se javljaju u vezi životnog osiguranja.

Životno osiguranje, u zavisnosti od finansijske situacije i potrebe pojedinca ili porodice, birate na osnovu cilja koji želite da postignete polisom životnog osiguranja.  Da li će to biti samo štednja (investiranje kroz osigurane fondove), štednja sa osiguranjem života (najčešća polisa na našem tržištu) ili samo osiguranje života bez štednje (riziko osiguranje) zavisi isključivo od Vaših potreba.

Štednja bez osiguranja života u osiguranim fondovima je najsigurniji oblik investiranja Vašeg kapitala ukoliko je Vaš cilj što veća dobit po isteku polise. Kako osiguravajuća kuća ne preuzima rizik osiguranja Vašeg života, već samo plasman Vašeg kapitala, odnos onog što je uloženo i onog što Vam se po isteku isplaćuje je finansijski najisplativije.  Taj kapital je zapravo „oročena štednja“ na vremenski period koji sami određujete shodno Vašim ciljevima i potrebama. Ukoliko dođe do gubitka života u toku trajanja osiguranja, osiguravajuća kuća nasledinicma isplaćuje iznos koji ste do tog trenutka investirali, uvećan za ostvarenu dobit do tog momenta.

Mešovito životno osiguranje (osiguranje života+štednja) podrazumeva da investiranjem kroz ovaj vid štednje ujedno od samog starta osiguravamo svoj život na sumu koja je na polisi definisana kao „osigurana suma“, što je najčešće i iznos koji planiramo da uštedimo. Tako, ukoliko dođe do gubitka života osiguranika u bilo kom momentu trajanja osiguranja, naslednicima se isplaćuje iznos koji smo planirali da uštedimo. Najčešće, ukoliko je gubitak života posledica nesrećnog slučaja, naslednicima se isplaćuje dva puta veći iznos od onoga što smo planirali da uštedimo uvećano za ostvarenu dobit do tog momenta. Kada polisa istekne, odnosno dođe do „doživljenja“, osiguravajuća kuća  isplaćuje „osiguranu sumu“ koja je definisana na početku uvećanu za dobit. 

Najbitnija karakteristika osiguranja života bez štednje ili „riziko osiguranje“ je da za relativno nisku premiju obezbeđujemo visoko pokriće. Ovaj vid osiguranja se najčešće koristi prilikom uzimanja stambenih kredita, gde osiguranje može da prati ostatak duga prema banci. Za slučaj gubitka života, osiguravajuća kuća isplaćuje dug banci. Na taj način ste osigurali da i ukoliko dođe do nemilog događaja, porodica neće ostati na ulici i dug ka banci neće ostati na teretu porodice.  Po isteku ove vrste osiguranja nam se ne vraća ništa od uloženog. Platili smo osiguravajućoj kući da preuzme rizik na sebe koji sami ne možemo nositi.

Bitna napomena je da uz sva tri opisana oblika osiguranja, imamo mogućnost ugovaranja i dodatnih vrsta osiguranja kao što su:

 • Osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti (obratiti pažnju koje teže bolesti i pod kojim uslovima)
 • Hirurške intervencije
 • Osiguranje za slučaj nezaposlenosti (obratiti pažnju na uslove)
 • Dodatno osiguranje za slučaj gubitka života usled nezgode
 • Prelom kosti
 • Invaliditet koji je posledica nesrećnog slučaja
 • Bolnička naknada

Kao najbitnije i statistički najpotrebnije dodatno osiguranje se izdvaja osiguranje za slučaj invaliditeta usled nezgode iz razloga što invaliditet u većem procentu dovodi do situacije da nismo u stanju da zaradimo, a troškovi nam se povećavaju u početku kako bi se prilagodili na potpuno drugačiji način života.

Mnogi od nas imaju kasko osiguranje za svoj auto, osigurali su stan ili kuću, plaćaju putno osiguranje kada idu u isnostranstvo i sve to „za ne daj Bože“. A ipak mnogi od nas ne razmišljaju na isti način kada smo u pitanju mi sami…

Održan prvi sastanak sa grupacijom tehničkih pregleda PKSU prostorijama Udruženja osiguravača Srbije, dana 14. februara 2019. godine, održan je prvi sastanak predstavnika Udruženja i predstavnika Radne grupe Odbora grupacije tehničkih pregleda formiranog pri Privrednoj komori Srbije.

Na sastanku je diskutovano o aktuelnoj situaciji na tržištu obaveznog osiguranja autoodgovornosti.Odgovor na molbu za sastanak

Odbor  grupacije tehničkih pregleda Privredne komore Srbije i Udruženje za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije uputili su  dopis Udruženju osiguravača Srbije 18.01.2019. i 04.02.2019. radi održavanja hitnog međusobnog sastanka. Odgovor od strane Udruženja osiguravača dobijen je 05.02.2019., u kojem generalni sekretar Duško Jovanović iznosi stavove o datim temama i određivanju realnijeg roka za održavanje sastanka. Organima Udruženja biće predloženo da se navedena inicijativa prihvati, radi rešavanja pitanja nemogućnosti prodaje polisa zbog isključenja šifara i usaglašavanje stavova oko koncipiranja izmena i dopuna Zakona o osiguranju i Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Više informacija možete pročitati u dopisu koji se nalazi ispod teksta.

Održan sastanak Grupe Biroa zelene karte Jugoistočne Evrope

Na skupu su razmatrani predlozi koji projektuju do sada najveće promene u Sistemu Zelene karte i koji se već sada smatraju istorijskim jer se odnose se na spajanje Sistema Evropskih motornih direktiva sa Sistemom zelene karte. Time bi bila stvorena najveća organizacija vezana za auto osiguranje u svetu. Mesto Udruženja osiguravača Srbije je istaknuto u realizaciji ovog projekta, između ostalog i u kontekstu činjenice da je Srbiji za 2020. godinu dodeljena organizacija najvećeg međunarodnog događaja u Evropi – prvog koji će u novom formatu biti održan na novou novog, sveobuhvatnog Sistema auto osiguranja – International motor insurance.
Udruženje osiguravača Srbije su na tom, po mnogim ocenama, najvažnijem skupu pomenute grupe, predstavljali generalni sekretar Duško Jovanović i direktor Biroa zelene karte Mišo Janković.
Na marginama skupa posebno je istaknuta činjenica da ne postoji nijedno otvoreno pitanje između Udruženja osiguravača i bilo kog od Biroa pripadnika ove grupe. Naglašeno je i čvrsto opredeljenje da se nastavi sa izgradnjom još boljih, prijateljskih odnosa sa svim subjektima koji posluju u okviru Sistema Zelene karte, drugog najvećeg u svetu posle Ujedinjenih nacija.
izvor: UOS